Välj en sida

Vad är ett antigentest?

Diagnostiska tester används för att identifiera infektioner av SARS-CoV-2 virus. Antigen test eller snabbtest (eng. Rapid antigen test) som inte behöver skickas till ett laboratorium utan testresultatet kan fås fram direkt på plats. Antigentest är primärt ett viktigt verktyg för att detektera och förhindra spridning av covid-19 och är ett viktigt verktyg för att bestämma om en individ skall isoleras.

Vad är en antigen? Och hur fungerar ett antigentest?

Beskrivning av vad en Antigen är.

Kroppen har ett finurligt försvar som identifierar alla proteiner i kroppen som inte stämmer överens med dina egna gener. Kroppen tycker vidare att detta protein bör fångas och förgöras.

När kroppen identifierat ett sådan främmande protein så skapar dina vita blodkroppar en så kallad antigen, vars syfte är att fånga och förstöra dessa främmande proteiner. 

Första gången antikropparna träffar ett nytt protein har det inte koll på hur det skall bekämpas, men antikroppen lär sig allteftersom hur det bäst skall bekämpa det främmande proteinet. Den blir så att säga bättre på att fånga det tidigare okända proteinet.

Man säger då att en anti-gen skapas eftersom proteinet skapar nya potenta antikroppar.

Ett antigentest försöker kort och gott identifiera dessa antigener. För att hitta antigenen måste man då ha en antikropp eftersom antikroppen som sagt var kan indentifiera och förstöra antigenen

SARS—COV-2 tester använder sig typiskt sätt av antikroppar som skapats indjur för att jaga och identifiera de proteiner som är ombeddas i coronavirusytan. Om antikroppen från djuret lyckas upptäcka virus proteiner har personen väldigt sannolikhet en pågående coronainfektion.

När du skall ta ett antigentest börjar det med att medicinskpersonal med hjälp av en pinne fångar upp slem från din hals eller näsa. Sedan tar personen som tar testet på dig och doppar pinnen i en vätska för att luckra upp viruset. Sen tar man vätskan på en testkasett som är belagd med antikroppar. Dom duktiga små antikropparna kan då fånga upp coronavirusproteiner och ett streck blir synligt på testplattan.

 Nackdelar med antigentester innefattar bland annat:

 -testerna är inte 100% tillförlitliga. Finns det inte tillräckligt av elaka virusproteiner är det inte säkert är antikropparna hittar proteinet. Har man varit sjuk länge med med låg andel proteiner kan det oxå vara svåra att hitta.

Man bör vid användandet av antigentest därför samtidigt fundera på om personen har några andra symtom eller dylikt. Men iom att antikropparna bara reagerar om de hittar proteinet så är ett positivt test med mycket hög säkerhet korrekt.

 Fördelar med antigentest:

 Den största fördelen med antigentestet är att det är snabbt. Dvs antikroppen på testskivan reagerar mycket snabbt på proteinet och svar kommer inom Max 15 min.

Vad är sensiviteten på ett antigentest

Sensiviteten anger hur många av testerna som har falska negativa svar.  Sensiviteten skall vara 90% för att vara godkänt av EUs Health Security committee . Som förklarats ovan finns en risk att man inte har tillräckligt med proteiner i sitt slem för att antikropparna skall kunna fånga dem. De flesta antigentesterna har dock en högre sensivitet.

Specifiteten på ett antigentest

 Specifiteten visar å andra sidan risken för ett falskt positivt svar. Som beskrivits ovan är det bara positivt utslag om antigenen lyckas fånga ett protein. Specifiteten på ett antigentest är därför mycket hög och EUs Health Security har stipulerar en minimum specifitet om minimum 97%

Övriga riktlinjer för att ett test skall vara godkänt inom EU

 

  1. De har en CE-märkning
  2. Möter minimum sensivitet över 90% och 97% specifitet
  3. Har godkänts av minst en medlemsstat, och specificerat detaljer på resultat av studier i det berörda landet

 

Kontakta oss gärna på Birga Care om Ni vill ha mer information kring hur en antigen eller ett antigentest fungerar.

Boka tid online

Ring, vi svarar direkt!