Välj en sida

Reseintyg

Varför krävs reseintyg/läkarintyg inför en resa & vad behöver du tänka på?

Reseintyg/läkarintyg är ett intyg att du inte har en pågående Covid-19 infektion. Till följd av pandemin kan ett sådant intyg vara nödvändigt vid inresa till en majoritet av världens länder. Länderna kräver primärt ett intyg på grund av det berättigade intresset för en begränsad smittospridning. Utöver den anledningen vill man också minska risken för att en ny mutation får fäste i landet. Även om ditt test för Covid-19 skulle visa negativt är det viktigt att ändå iakta försiktighetsåtgärder och att resa ansvarsfullt. Tänk på att följa lokala restraktioner dit du reser och uppehåller dig. Ett ansvarsfullt reande kan exempelvis innebära att undvika större folksamlingar, användning av munskydd och att omedelbart sätta sig i karantän vid symptom. Exempelvis luftvägssymptom. Du som resenär bär ett ansvar att skaffa dig kännedom om de lokala restrektionerna på din destination. Du har dessutom skyldighet att följa dessa lokala restrektioner.

När du skaffar ett reseintyg är det viktigt att tänka på ett flertal saker. Dels har länder varierande krav på vilken typ av test som krävs och dels dessutom olika regler kring giltighetstid inför utresa. Med andra ord, vid för tidig provtagning finns risk för covid-19 infektion innan avresan trots negativt test . Detta är något som länderna reglerar i sina krav på reseintyg/läkarintyg.

Accepterade tester för reseintyg

De tester för Covid-19 som normalt sätt är accepterat av världens länder för utfärdande av reseintyg är antigentester och/eller PCR-tester. I dagsläget kräver de flesta länder ett PCR-test som har en större säkerhet i analyssvaret jämfört med antigentestet( som vissa länder emellertid godtar). En möjlig utveckling är att länder i framtiden också kommer att acceptera antikroppstester när en större del av världens befolkning fått vaccin. Det enklare antigentestet har en relativt skyndsam analystid och behöver inte sändas till ett laboratorium vilket krävs för PCR-test. Företag som ansvarar för utfärdande av reseintyg skickar vanligen PCR-tester till ackrediterade laboratorium där de genomgår analys före det att provsvar ges och ett läkarintyg/reseintyg kan utfärdas.

I och med att PCR-tester kräver analys på laboratorium som innebär relativt lång svarstid är det viktigt att du planerar för din provtagning i god tid. Det mest optimala är att testet genomförs ett par dagar innan resan för att få provsvaret i tid. Tänk också på att eventuell fördröjning kan tillkomma under helger och röda dagar med längre svarstider som följd. Även för dig utan svenskt personnummer kan svarstiden vara något längre, då prover enbart kan genomgå analysering på vissa laboratorium. Men tänk somsagt på att inte att du inte testar dig för tidigt och på så sätt riskera att överskrida de nationella kraven kring giltighetstid enligt ovan nämnda.

Giltighetstid

Giltighetstiden för Antigentester och PCR-tester är vanligtvis 24, 48 eller 72 timmar. Men lokala föreskrifter förkommer och det är viktigt att du håller dig informerad kring vad som gäller inför ditt resemål och på din planerade destination. Du hittar mer information på Sweden abroad/UDs hemsida. https://www.swedenabroad.se/

Vi kommer troligen att leva med konsekvenserna av Covid-19 i relation till vårt resande under lång tid. Men förhoppningsvis kommer förenklade processer, vaccinpass etc att göra processerna blir smidigare över tid. Vårt mål är uppdatera dig med vad som gäller generellt, men glöm inte att kontrollera vad just Er destination kräver före avresa.

Boka tid online

Ring, vi svarar direkt!