Välj en sida

Våra testkit och laboratorium

Vi arbetar endast med accrediterade och/eller av Folhälsomyndigheten godkända lab och testkit av allra högsta kvalitet. Om ditt PCR test tas långt bak i ena näsborren (nasofarynx test) så skickas det till Life Genomics som är ett accrediterad laboratorium i Göteborg. Om ditt PCR test tas i näsa, hals och svalg så skickas testet till ABC lab som är ett stort lab som analyserar ca 13-14000 prover om dagen åt flera regioner. 

Validera ”Sample ID”

Här kan du skriva i det provrörsID du fått och antingen få det validerat som gjort på ett ackrediterat laboratorium (via Life Genomics hemsida) eller få skickat labrapporten (om du gjort ett test som skickats till ABC lab). Var god titta på ditt ”Sample ID” och välj sedan att validera ditt test utefter ditt sampelID.

Antigentest

Flowflex™ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

Identifierar pågående infektion inom 15 minuter.

Ett av marknadens mest tillförlitliga och användarvänliga antigentest.
Provet kan tas nasalt (2,5cm upp i näsan) eller nasofaryngealt.  (Ange vid beställning vilken typ av provtagningspinne som önskas).
Testet ger svar på en pågående infektion inom 15 minuter
Användarvänligt med förfyllda “buffrar/rör” vilket gör hela förfarandet enklare samt spar tid i de fall ett stort antal personer ska testas på samma gång. Obs dessa rör är ej de som visas i instruktionsvideon nedan.
Går även att få som singelpacketerade kit (ej standard)

Prestanda:
Ingen korsreaktivitet med andra virus.

Sensitivitet: 97.1% (83.8%-99.9%)*
Specificitet: 99.6% (97.7%-99.9%)*
Träffsäkerhet: 99.3% (97.5%-99.9%)*
*95% Confidence Intervals

PCR test
Coronavirus SARS‑CoV‑2‑RNA
Method name:

Real-Time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)

  • Extraction based RT-PCR with ThermoFisher TaqPath™ COVID-19 CE IVD RT-PCR kit
  • Real-Time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)
Used to:

Detect SARS-CoV-2 nucleic acid (RNA)

Interpretation:

Positive / Negative / Invalid

A positive test result indicates that the patient is infected with SARS-CoV-2. Laboratory test results should always be considered in the context of clinical observations and epidemiologic data in making a final diagnosis.

A negative test result suggests that the patient is not infected with SARS-CoV-2 at the time of test. This may be influenced by the stage of the infection and the quality of the sample that was collected.

An invalid test result suggests that the patient may have a very low amount of viral nucleic acid present in the sample that does not reach the threshold to be considered positive by the assay. Repeat testing on a new sample may be considered, if clinically indicated.

Life Genomics

LIfe Genomics AB, Göteborg
Odinsgatan 28
411 03 Göteborg
Sweden

 

ABC labs

Biomedicum
Solnavägen 9
171 65 Solna
Sweden